ประกาศผลผู้สอบผ่านการคัดเลือก
เป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาฟิสิกส์

ประกาศโรงเรียนทรายขาววิทยา.pdf